Studenti
„Učíme se pro život“

1 Podpora technického a praktického vzdělávání na školách
2 Digitalizaci výuky, on-line studium z domova
3 Spolupráce škol a soukromého sektoru – vazba na trh práce
4 Stipendijní program pro žáky středních škol ze sociálně slabých rodin
5 Podpora praxí studentů ve všech jihočeských nemocnicích
6 Podpora malotřídních ZŠ a MŠ
7 Pokračovat v projektech jako Ozbrojený útočník
8 Podpora výstavby veřejně přístupných workoutových hřišť
9 Udržení bohaté sítě základních uměleckých škol v kraji
10 Podpora a spolupráce při rozvoji vzdělávání v cestovním ruchu – učňovské, středoškolské