Senioři
„Každý senior má právo na spokojené stáří“

1 Dostupné sociální bydlení pro všechny 
2 Dostatek míst v domovech pro seniory a dostupné služby
3 Volnočasové aktivity pro seniory
4 Speciální program podpory pohybových aktivit seniorů
5 Podpora soužití generací – angličtina a němčina s vnoučaty
6 Podpora kulturního života seniorů – ZUŠ pro seniory