Podporují nás

Bc. Kateřina Malečková
Bc. Kateřina Malečková
Proč podporuji ČSSD?
Bc. Kateřina Malečková

Bc. Kateřina Malečková

starostka Blatné

S Pavlem Ounickým  dlouhodobě spolupracuji a mám jistotu, že se na něj mohu kdykoli obrátit. Svou pílí a spolehlivostí již mnoho let pomáhá k rozvoji našeho města, čehož si na něm velice vážím. Vážím si také jeho lidského přístupu a jsem přesvědčena, že by jeho zvolení bylo pro Jihočeský kraj přínosem.

 

Ing. Stanislav Kázecký, CSc.
Ing. Stanislav Kázecký, CSc.
Proč podporuji ČSSD?
Ing. Stanislav Kázecký, CSc.

Ing. Stanislav Kázecký, CSc.

Bývalý prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR a generální ředitel ZVVZ a.s. v Milevsku

Ivanu Stráskou znám od doby společného působení v zastupitelstvu města Milevska. Ve funkci starostky Milevska, náměstkyně hejtmana a hejtmanky dlouhodobě dokazuje své manažerské a morální kvality. Je uznávanou osobností nejen ve vlastní straně ale i u koaličních a opozičních stran.  A to jak na krajské tak celostátní úrovni. Díky svým schopnostem si získala respekt nejvyšších představitelů státu, což využívá ve prospěch jižních Čech, s kterými je celý život bytostně spjata.

Ing. Miroslav Janovský
Ing. Miroslav Janovský
Proč podporuji ČSSD?
Ing. Miroslav Janovský

Ing. Miroslav Janovský

Předseda představenstva nemocnice Jindřichův Hradec

Pracuji ve zdravotnictví v oblasti řízení nemocnic téměř 30 let. Velice si vážím paní hejtmanky Mgr. Ivany Stráské, kterou znám 25 let. Ve své činnosti se významně věnuje oblasti zdravotnictví, zejména nemocnicím v Jihočeském kraji, které dosahují velmi dobré úrovně po stránce rozsahu i kvality péče a současně i dobrých ekonomických výsledků. Je to nepochybně díky i její řídící činnosti. Je to žena se silnou osobností, která se nebojí řešit složité, komplexní problémy a zároveň dokáže ocenit i dobré výsledky. Jedná se o velice kvalitní kandidátku na funkci hejtmanky Jihočeského kraje a má moji podporu.

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA
Proč podporuji ČSSD?
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA

prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Jihočeský kraj má štěstí, že je jeho hejtmankou Ivana Stráská. Je nejen výraznou a zkušenou političkou, která byla vždy ochotná k odborné či široké diskuzi, ale jak se ukázalo v některých krizových momentech, je i velmi schopným manažerem. Vyjadřuji tímto tedy plnou podporu Mgr. Ivaně Stráské pro další funkční období.

Ing. Ivo Vicena CSc.
Ing. Ivo Vicena CSc.
Proč podporuji ČSSD?
Ing. Ivo Vicena CSc.

Ing. Ivo Vicena CSc.

lesní specialista na ochranu lesa, soudního znalec v oboru lesnické ekonomiky

Paní hejtmanky si vážím pro její odvahu bojovat za Jihočeské lesy a přírodu v Jihočeském kraji. Je jen málo politiků, kteří se nebojí zasadit za správnou věc a tak prakticky chránit přírodní prostředí. Z těchto důvodů podpořím paní hejtmanku Ivana Stráskou v krajských volbách a dám jí svůj hlas.

MUDr. František Stráský
MUDr. František Stráský
Proč podporuji ČSSD?
MUDr. František Stráský

MUDr. František Stráský

zástupce ředitele Nemocnice Prachatice

  Z důvodu mého sociálního cítění podporuji ČSSD již tři desetiletí. Jako nestraník jsem byl 16 let zastupitelem Města Prachatice v barvách sociální demokracie a nikdy jsem nelitoval. Nesmírně si vážím mnohaleté podpory ČSSD pro naši nemocnici, bez které by s největší pravděpodobností nebyla schopna zajistit péči ve všech čtyřech základních medicínských oborech. I touto cestou děkuji Radě Jihočeského kraje a především paní hejtmance Mgr. Ivaně Stráské za „ochrannou ruku“, díky níž můžeme v nezměněné struktuře nadále poskytovat nepřetržitou zdravotní péči pro všechny obyvatele okresu Prachatice i pro četné návštěvníky našeho regionu.

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.
PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.
Proč podporuji ČSSD?
PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.

proděkan pro akreditace a spolupráci s praxí

Sociální demokracii považuji za naši tradiční, vlastně nejstarší politickou stranu s jasně deklarovaným programem. Lidi se  sociálním a demokratickým myšlením, takové podle mě naše země potřebuje v této době. Přeji proto ČSSD úspěch ve volbách, který umožní tyto principy v našem nádherném kraji dál prosazovat. 

Ing. Jan Štrobl
Ing. Jan Štrobl
Proč podporuji ČSSD?
Ing. Jan Štrobl

Ing. Jan Štrobl

lesník (polesný, lesní správce, vedoucí hospodářské úpravy lesa), sokolník, ornitolog, kynolog

Paní hejtmanku Ivanu Stráskou jsem se rozhodl podpořit na základě svých pozitivních skutečností z řízení Jihočeského kraje, kdy jako jediný politik činila konkrétní kroky nejen pro zastavení katastrofy v podobě šíření kůrovcové kalamity, ale i další k celkové ochraně jihočeské přírody. Z tohoto důvodu jí podpořím v krajských volbách a dám jí svůj hlas.

Jiří Švec
Jiří Švec
Proč podporuji ČSSD?
Jiří Švec

Jiří Švec

bývalý dlouholetý zmocněnec Odborového svazu KOVO Jihočeského kraje, nyní starobního důchodce

K politice sociální demokracie mám jako odborář názorově velmi blízko. Navíc paní hejtmanku Ivanu Stráskou považuji za výraznou osobnost, která jedná vždy v zájmu celku. Z mnoha jednání jihočeské tripartity vím, že klade důraz na sociální smír a umí se postavit za zájmy zaměstnanců, tedy běžných lidí. Velice si vážím jejího rozhodnutí znovu kandidovat, protože v žádném případě není motivováno jejími osobními zájmy.

Ing. Karel Kratochvíle
Ing. Karel Kratochvíle
Proč podporuji ČSSD?
Ing. Karel Kratochvíle

Ing. Karel Kratochvíle

Senátor, ředitel Zemského hřebčince Písek

Členem ČSSD jsem již přes dvacet let. Za tu dobu jsem zažil jak období, kdy se sociální demokracii mimořádně dařilo, tak i časy, kdy jsme museli bojovat doslova o každý hlas. Ale ani v těch nejsložitějších chvílích mě nenapadlo pochybovat, zda je ČSSD správná volba. Vždy jsme totiž zůstali stranou, která prosazuje sociální politiku a hájí zájmy obyčejných lidí. A to je pro mě důležité. ČSSD vedená Mgr. Ivanou Stráskou je proto mojí jasnou volbou i v nadcházejících krajských volbách.

Ing. Bc. Vítězslav Ilko
Ing. Bc. Vítězslav Ilko
Proč podporuji ČSSD?
Ing. Bc. Vítězslav Ilko

Ing. Bc. Vítězslav Ilko

ředitel základní školy

Jsem rodilý Jihočech a téměř celý svůj život jsem věrný krásným Českým Budějovicím. Podporuji jihočeskou sociální demokracii, protože nejen jako pedagog, ale i jako táta od rodiny, moc dobře vnímám, co všechno se ve školství tady na jihu podařilo a jak odpovědně se k rozvoji školství přistupovalo. Držím palce …

Ing. Václav Gavlasz
Ing. Václav Gavlasz
Proč podporuji ČSSD?
Ing. Václav Gavlasz

Ing. Václav Gavlasz

energetik

Podporuji ČSSD i když nejsem jejím členem. Některé jihočeské sociální demokraty znám osobně již delší dobu a musím říci, že jsou to normální, přátelští lidé, kteří znají potřeby ostatních. Znají místo, v němž žijí a jsou ochotni pomoci. Jsou to lidé féroví a pokud slíbí, že se pokusí daný problém vyřešit, svému slovu vždy dostojí. Jihočeský kraj se pod vedením lidí z této strany se v minulosti vždy rozvíjel. To je nutné ocenit. A je to také důvod, proč budu volit ČSSD i v letošních krajských volbách.  

Mgr. Tomáš Polanský
Mgr. Tomáš Polanský
Proč podporuji ČSSD?
Mgr. Tomáš Polanský

Mgr. Tomáš Polanský

destinační manažer

Podpora a rozvoj cestovního ruchu je oblast, kterou současná ČSSD umí řešit a chápe, že cestovní ruch není pouze o turistech, ale i o místních lidech. Dává jim práci, rozšiřuje možnosti využití volného času a zkvalitňuje služby. Jsem přesvědčen, že tato strana je v našem kraji zejména o lidech, kteří v ní působí a především paní hejtmanka Stráská je člověkem, který se umí dohodnout s každým i napříč politickou příslušností. Tato stabilita a ochota komunikovat je pro mě jedním z důležitých bodů, proč budu volit jihočeskou ČSSD v krajských volbách.

Jiří Slepička
Jiří Slepička
Proč podporuji ČSSD?
Jiří Slepička

Jiří Slepička

ředitel domova důchodců U Zlatého kohouta

Česká strana sociálně demokratická je tradiční umírněnou levicovou stranou, pro niž sociální není jen slovem v předvolebním sloganu. ČSSD mnohokrát prokázala, že kvalitní sociální systém považuje za významný stabilizační prvek demokratické společnosti, v níž je místo i pro slabé, nemocné, stárnoucí a nemohoucí, a vizitku moderní středoevropské země jednadvacátého století.  Věřím, že díky ČSSD se důchodce, či třeba tělesně nebo mentálně postižený, nikdy nestane nadávkou.

Martin Mužík
Martin Mužík
Proč podporuji ČSSD?
Martin Mužík

Martin Mužík

sportovní ředitel, člen týmu české baseballové reprezentace

Pro mě je ČSSD tradiční stranou, která "fandí" rozvoji sportu v jižních Čechách. Podporuje výstavbu sportovišť a mládežnický sport na všech úrovních, od amatérských venkovských klubů, po družstva působící v nejvyšších ligových soutěžích. Toho si nesmírně vážím. Proto ČSSD a paní hejtmanku Stráskou v krajských volbách určitě podpořím.

Petr Balogh
Petr Balogh
Proč podporuji ČSSD?
Petr Balogh

Petr Balogh

Ředitel závodu světového poháru v cyklokrosu v Táboře

Měl jsem to štěstí poznat paní Mgr. Ivanu Stráskou jak po profesní, tak po osobní stránce. Je to člověk, který lidi nerozděluje, ale naopak spojuje, a proto si myslím, že je nejvhodnějším kandidátem na hejtmana Jihočeského kraje. Rozhodně ji podpořím!