Naše vize
Životní prostředí

Povedlo se - Životní prostředí

Ochrana životního prostředí v Jihočeském kraji jako jednoho z nejcennějších bohatství regionu. Ochrana krajiny s ohledem na skutečnost, že v ní žijí lidé. Z toho vyplývající udržitelný rozvoj kraje, který je plně v souladu s udržitelnými podmínkami ochrany životního prostředí a krajiny, jež je současně vhodným místem pro život.

zpět

Životní prostředí

Ochrana přírody a krajiny

1 Zamezit nekoncepčnímu rozšiřování bezzásahových území NP Šumava
2 Podpora návratu k tradičnímu zemědělství založeném na soukromém vlastnictví a osobní zodpovědnosti
3 Využít přímých finančních podpor EU na údržbu chráněných území, ptačích oblastí a lokalit soustavy NATURA 2000
4 Navýšit ve prospěch vlastníků výši náhrad za škody způsobené predátory - vlk
5 Realizovat koncepci a navržená opatření zadržování vody v jihočeské krajině
6 Aktualizovat koncepci ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje v kontextu klimatické změny a vlastníka pozemku
7 Podpořit zemědělské podniky dodržující pravidla správné zemědělské praxe a šetrnosti k životnímu prostředí
8 Zjednodušit pravidla čerpání podpor pro zlepšení životního prostředí jihočeských měst a obcí

 

Vodní ekosystémy

1 Podpořit revitalizaci vodních toků
2 Podpora pasivních protipovodňových opatření
3 Podpora čístírny odpadních vod k zamezení eutrofizace povrchových vod v důsledku nadměrného přísunu biogenních prvků (především fosforu) zejména z plošných zdrojů
4 Aktivní podpora jihočeských rybářů
5 Zamezit nadměrnému čerpání podzemních vod
6 Zpracovat  krajský plán řešení pro možný nedostatek povrchové a podzemní vody v souvislosti z možnými globálními změnami klimatu
7 Zamezení erozivnímu splachu půd

 

Lesní hospodářství

1 Obnova lesa na kalamitních holinách
2 Podpořit lesnický sektor a zlepšit konkurenceschopnost lesního hospářství ve srovnání s dalšími sektory průmyslu a zemědělství
3 Podpora lesnického školství
4 Podpořit domácí zpracování dřevní hmoty namísto vývozu dřeva do zahraničí, podpora dřevostaveb
5 Řešit vysychání krajiny jako celku - kromě klimatické změny i v důsledku necitlivého nakládání s krajinou, interakce lesa s okolním prostředím  a dopadů okolní krajiny na les
6 Zpracovat koncepci standardních postupů v rámci lesního hospodářství při řešení krizových situací
7 Zjednodušit  systém podpor v hospodářských lesech  

 

Ochrana ovzduší

1 Podpora kotlíkových dotací
2 Podpora bez emisních technologií
3 Podpora eko-provozu, ekologických provozů v energetice

Garanti oblasti

Pavel Ounický
Pavel Ounický
místostarosta města Blatná, zastupitel Jihočeského kraje
Pavel Ounický

Pavel Ounický

místostarosta města Blatná, zastupitel Jihočeského kraje

Rád aktivně i pasivně sportuji a mám to štěstí, že mám po boku skvělou rodinu a tři zdravé a báječné děti, kterým se mohu věnovat. Vše, co nejvíce miluji mám v Jihočeském kraji

JUDr. Ondřej Veselý
JUDr. Ondřej Veselý
místostarosta města Písek, poslanec
JUDr. Ondřej Veselý

JUDr. Ondřej Veselý

místostarosta města Písek, poslanec

Vedle zahraniční a evropské politiky na úrovni celostátní se v kraji a ve městě věnuji hlavně kultuře, cestovnímu ruchu a problematice zeleně a sucha. Jsem přesvědčen, že vedle důsledků korona-krize, která v našem kraji tvrdě dopadla zejména na lidi pracující v turismu, je naší největší výzvou právě sucho, péče o naše lesy a zabezpečení dostatku zeleně a vody v krajině.

Miroslav Fenc
Miroslav Fenc
starosta města Bavorov
Miroslav Fenc

Miroslav Fenc

starosta města Bavorov

Mým heslem je pokud se mi chcete na něco zeptat, zeptejte se mě přímo a ne mojí manželky či souseda. Jsem připraven k jakékoli diskusi, která vede ke spokojenosti nás všech. Jelikož jsem rybář, myslivec a včelař, zajímá mě hlavně naše životní prostředí.

Ing. Miloš Juha, Ph.D.
Ing. Miloš Juha, Ph.D.
ředitel Lesního závodu Boubín
Ing. Miloš Juha, Ph.D.

Ing. Miloš Juha, Ph.D.

ředitel Lesního závodu Boubín

Práce, která přináší užitek je mým cílem. Jsem autorem celé řady velmi složitých projektů, které jsem vždy dotáhl do zdárného konce. 

Mgr. Veronika Królová, Ph.D.
Mgr. Veronika Królová, Ph.D.
odborný referent Jihočeského kraje
Mgr. Veronika Królová, Ph.D.

Mgr. Veronika Królová, Ph.D.

odborný referent Jihočeského kraje

Celá svá studia jsem zasvětila zkoumání lidského těla, jeho psychice a sociální oblasti. Nakonec mě osud zavedl, soukromě i pracovně, do jiné oblasti. V současné době se tak věnuji oblasti životního prostředí a všemu co je s přírodou spojené. Mezi mé priority patří ochrana a záchrana zvířat a environmentální problémy.

RNDr. Ing. Vladimír Říha, CSc.
RNDr. Ing. Vladimír Říha, CSc.
ekolog, biolog
RNDr. Ing. Vladimír Říha, CSc.

RNDr. Ing. Vladimír Říha, CSc.

ekolog, biolog

Většinu pracovního části života jsem pracoval na projektech v ochraně životního prostředí a zdraví v Akademii věd a ve Státním zdravotním ústavu. Nadále pracuji na projektu Zlepšení kvality vody v Jordánu a Záchraně starých odrůd ovocných stromů. 

Ing. Ivo Vicena CSc.
Ing. Ivo Vicena CSc.
lesní specialista na ochranu lesa, soudního znalec v oboru lesnické ekonomiky
Ing. Ivo Vicena CSc.

Ing. Ivo Vicena CSc.

lesní specialista na ochranu lesa, soudního znalec v oboru lesnické ekonomiky

Paní hejtmanky si vážím pro její odvahu bojovat za Jihočeské lesy a přírodu v Jihočeském kraji. Je jen málo politiků, kteří se nebojí zasadit za správnou věc a tak prakticky chránit přírodní prostředí. Z těchto důvodů podpořím paní hejtmanku Ivana Stráskou v krajských volbách a dám jí svůj hlas.

Ing. Jan Štrobl
Ing. Jan Štrobl
lesník (polesný, lesní správce, vedoucí hospodářské úpravy lesa), sokolník, ornitolog, kynolog
Ing. Jan Štrobl

Ing. Jan Štrobl

lesník (polesný, lesní správce, vedoucí hospodářské úpravy lesa), sokolník, ornitolog, kynolog

Paní hejtmanku Ivanu Stráskou jsem se rozhodl podpořit na základě svých pozitivních skutečností z řízení Jihočeského kraje, kdy jako jediný politik činila konkrétní kroky nejen pro zastavení katastrofy v podobě šíření kůrovcové kalamity, ale i další k celkové ochraně jihočeské přírody. Z tohoto důvodu jí podpořím v krajských volbách a dám jí svůj hlas.