Naše vize
Zdravotnictví

Povedlo se - Zdravotnictví

Jihočeské nemocnice, jako dlouhodobě nejlepší nemocnice v České republice. Efektivní a ekonomicky zdravé nemocnice, poskytující plný rozsah standardní i vysoce specializované medicínské péče pro všechny obyvatele regionu. Nemocnice spolupracující, s kvalitní personální politikou, jednotným systémem řízení a odpovídajícím systémem odměňování zdravotnického personálu.

zpět

Zdravotnictví

1 Zachování veřejného zdravotnictví pod veřejnou kontrolou
2 Jednotné řízení a zároveň částečná autonomie jednotlivých nemocnic pro zajištění konkurenčního prostředí
3 Udržení základní péče ve všech jihočeských nemocnicích
4 Personální, stavební i přístrojový rozvoj nemocnic za podpory Jihočeského kraje ve výši 120 000 000 korun ročně
5 Rozšiřování špičkové péče specializovaných medicínských center v nemocnici České Budějovice
6 Podpora rehabilitačních oborů v nemocnicích i sociálních zařízeních
7 Další profilování jednotlivých jihočeských nemocnic ve vybraných oborech
8 Vhodnou ekonomickou politikou zajistit pravidelný růst odměn zdravotníků
9 Podpora obcí při zajišťování lékařské péče ve venkovských oblastech (praktických lékařů pro děti i dospělé, stomatologů)
10 Finanční podpora praxí studentů ve všech jihočeských nemocnicích (sestry, zdravotníci)

 

Garanti oblasti

Mgr. Ivana Stráská
Mgr. Ivana Stráská
Mgr. Ivana Stráská

Mgr. Ivana Stráská

Děkuji za Vaši podporu v krajských volbách.
Jako jedna ze zvolených zastupitelů jsem připravena řešit i Vaše problémy a dotazy.

Zastihnete mne na tomto kontaktu: straska@kraj-jihocesky.cz, 602 968 798

MUDr. Michal Turek, MBA
MUDr. Michal Turek, MBA
primář gynekologicko - porodnického oddělení Nemocnice Písek, radní města Písek
MUDr. Michal Turek, MBA

MUDr. Michal Turek, MBA

primář gynekologicko - porodnického oddělení Nemocnice Písek, radní města Písek

Děkuji za Vaši podporu v krajských volbách.
Jako jeden ze zvolených zastupitelů jsem připraven řešit i Vaše problémy a dotazy.

Zastihnete mne na tomto kontaktu:

turekmichal@seznam.cz, 605 440 598

doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D.
doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D.
ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje
doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D.

doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D.

ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje

Už více než třicet let se spolu s kolegy poctivě snažím chránit zdraví Jihočechů. Zvlášť v posledních měsících nás to stojí hodně sil. Snad se nám to daří a bude dařit i bez roušek...

MUDr. Petr Vošta
MUDr. Petr Vošta
lékař gynekologicko - porodnické ambulance ve městě Tábor
MUDr. Petr Vošta

MUDr. Petr Vošta

lékař gynekologicko - porodnické ambulance ve městě Tábor

 Jsem rodilý Jihočech a svůj profesní život jsem strávil v táborské nemocnici na gynekologicko – porodnickém oddělení. V současné době pracuji jako ambulantní ženský lékař.

MUDr. Karel Chytrý
MUDr. Karel Chytrý
primář dětského a dorostového oddělení Nemocnice Písek, radní města Písek
MUDr. Karel Chytrý

MUDr. Karel Chytrý

primář dětského a dorostového oddělení Nemocnice Písek, radní města Písek

Studium medicíny a následně péče o děti je mým životním osudem i koníčkem zároveň a stalo se mým celoživotním krédem. Pro jeho naplnění dělám a budu dělat vše, aby po mne zůstala světlá stopa.

MUDr. Zdeněk Krajíček
MUDr. Zdeněk Krajíček
praktický lékař ve městě Slavonice
MUDr. Zdeněk Krajíček

MUDr. Zdeněk Krajíček

praktický lékař ve městě Slavonice

Jako lékař pracuji pro lidi v kraji téměř 40 let, v cípku Slavonicka a Dačicka a nikdy jsem toho nelitoval.

MUDr. Jindřich Florián
MUDr. Jindřich Florián
ředitel Nemocnice Český Krumlov, zastupitel města Český Krumlov
MUDr. Jindřich Florián

MUDr. Jindřich Florián

ředitel Nemocnice Český Krumlov, zastupitel města Český Krumlov

Svůj profesní život jsem zasvětil Nemocnici v Českém Krumlově, začal jsem zde pracovat jako lékař,  později jsem se stal primářem interního oddělení a nyní působím jako ředitel nemocnice.

MUDr. Ladislav Kuchař
MUDr. Ladislav Kuchař
lékař kardiologie
MUDr. Ladislav Kuchař

MUDr. Ladislav Kuchař

lékař kardiologie

Celý život léčím a pomáhám nemocným lidem a mým cílem je, aby se mohli opět zařadit do života jako zdraví. Jsem rád, že se mi při tom podařilo ještě se obklopit dalšími lékaři, lékařkami a sestřičkami a vybudovat tak celý úspěšný zdravotnický tým.

MUDr. Lenka Viličková
MUDr. Lenka Viličková
primářka interního oddělení Nemocnice Prachatice
MUDr. Lenka Viličková

MUDr. Lenka Viličková

primářka interního oddělení Nemocnice Prachatice

Studovala jsem ze svého přesvědčení, že moje profese bude vážená a bude pomáhat. Vybrala jsem si malé malebné město a menší nemocnici. Studuji pořád, abych stále mohla vykonávat práci uspokojivě. Snažím se racionalizovat vše co má mít smysl.  

MUDr. Marie Nosková
MUDr. Marie Nosková
ředitelka odboru Hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice České Budějovice
MUDr. Marie Nosková

MUDr. Marie Nosková

ředitelka odboru Hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice České Budějovice

Jsem odhodlána pomoci dobré věci, zajímám se o prevenci, zdravé životní podmínky a výživu dětí. Lépe než léčit je nemocem předcházet

Mgr. Markéta Kubová
Mgr. Markéta Kubová
vedoucí sestra interního oddělení Nemocnice Prachatice
Mgr. Markéta Kubová

Mgr. Markéta Kubová

vedoucí sestra interního oddělení Nemocnice Prachatice

Nemám ráda stereotypní prací. Ve zdravotnictví je práce neskutečně zajímavá, pestrá, náročná, smutná, ale i veselá. Držím se hesla – veselá mysl půl zdraví.

Mgr. Zuzana Šimková
Mgr. Zuzana Šimková
vrchní sestra dětského oddělení Nemocnice České Budějovice
Mgr. Zuzana Šimková

Mgr. Zuzana Šimková

vrchní sestra dětského oddělení Nemocnice České Budějovice

Jsem zdravotní sestra se smyslem pro humor a sportovním nadšením. Ráda se setkávám s přáteli a podnikám výlety s rodinou do přírody

MUDr. Ondřej Nikolov
MUDr. Ondřej Nikolov
lékař Nemocnice Český Krumlov
MUDr. Ondřej Nikolov

MUDr. Ondřej Nikolov

lékař Nemocnice Český Krumlov

37 let, lékař,  záliby: příroda, četba, hudba a sport

MUDr. František Stráský
MUDr. František Stráský
zástupce ředitele Nemocnice Prachatice
MUDr. František Stráský

MUDr. František Stráský

zástupce ředitele Nemocnice Prachatice

  Z důvodu mého sociálního cítění podporuji ČSSD již tři desetiletí. Jako nestraník jsem byl 16 let zastupitelem Města Prachatice v barvách sociální demokracie a nikdy jsem nelitoval. Nesmírně si vážím mnohaleté podpory ČSSD pro naši nemocnici, bez které by s největší pravděpodobností nebyla schopna zajistit péči ve všech čtyřech základních medicínských oborech. I touto cestou děkuji Radě Jihočeského kraje a především paní hejtmance Mgr. Ivaně Stráské za „ochrannou ruku“, díky níž můžeme v nezměněné struktuře nadále poskytovat nepřetržitou zdravotní péči pro všechny obyvatele okresu Prachatice i pro četné návštěvníky našeho regionu.