Naše vize
Zemědělství

Povedlo se - Zemědělství

Naší vizí je moderní, diverzifikované a konkurenceschoné zemědělství, jehož samotná existence je základem kvalitního života na venkově. Integrovaná zemědělská produkce, která zahrnuje rostlinnou i živočišnou výrobu za vyváženého dodržování ekologických a ekonomických požadavků.  Podpora malých farem kvalitní lokální produkce.

zpět

Zemědělství

1 Podpora domácích pěstitelů a produktů pro potravinovou bezpečnost
2 Podpora zaměstnanosti v zemědělství potažmo na venkově 
3 Zlepšení hospodaření s vodou v zemědělské krajině - podpora krajinotvorných opatření
4 Ochrana zvěře v rámci zemědělské činnosti
5 Rozvíjení agroturistiky s podporou prodeje zemědělských produktů ze dvora
6 Pozemkové úpravy provádět v souladu se životním prostředím
7 Omezit úbytek zemědělské půdy, podpořit využití ploch nefunkčních / chátrajících staveb v zemědělství respektive na celém venkově
8 Pokračovat v omezování zátěže půdy nadměrným používáním chemických přípravků a průmyslových hnojiv, a naopak dostat do půdy organickou hmotu
9 Omezení půdní eroze podporou tvorby menších půdních celků pěstováním vhodných plodin
10 Spolupráce prvovýroby a středních a vysokých zemědělských škol

Garanti oblasti

Ing. Miloš Juha, Ph.D.
Ing. Miloš Juha, Ph.D.
ředitel Lesního závodu Boubín
Ing. Miloš Juha, Ph.D.

Ing. Miloš Juha, Ph.D.

ředitel Lesního závodu Boubín

Práce, která přináší užitek je mým cílem. Jsem autorem celé řady velmi složitých projektů, které jsem vždy dotáhl do zdárného konce. 

Miloslav Kolář
Miloslav Kolář
technik, zastupitel městyse Bernartice
Miloslav Kolář

Miloslav Kolář

technik, zastupitel městyse Bernartice

Celý život pracuji v zemědělství a miluji jihočeskou přírodu. 40 let jsem dobrovolným hasičem v městysi Bernatice. Věřím ve slušnost a poctivost.

Ing. Karel Kratochvíle
Ing. Karel Kratochvíle
Senátor, ředitel Zemského hřebčince Písek
Ing. Karel Kratochvíle

Ing. Karel Kratochvíle

Senátor, ředitel Zemského hřebčince Písek

Členem ČSSD jsem již přes dvacet let. Za tu dobu jsem zažil jak období, kdy se sociální demokracii mimořádně dařilo, tak i časy, kdy jsme museli bojovat doslova o každý hlas. Ale ani v těch nejsložitějších chvílích mě nenapadlo pochybovat, zda je ČSSD správná volba. Vždy jsme totiž zůstali stranou, která prosazuje sociální politiku a hájí zájmy obyčejných lidí. A to je pro mě důležité. ČSSD vedená Mgr. Ivanou Stráskou je proto mojí jasnou volbou i v nadcházejících krajských volbách.