Naše vize
Vzdělání

Povedlo se - Vzdělání

Narovnání disproporce mezi nabídkou školství a poptávkou na trhu práce. Zvýšení úrovně školství na včech stupních vzdělávací soustavy. Návrat ztracené prestiže řemesel. Školy musí vychovávat kvalitní absolventy nikoli otitulované obtížně zaměstnavatelné mladé lidi.

zpět

Vzdělání

1 Vzdělávat děti i mládež, pedagogické i nepedagogické pracovníky na všech stupních vzdělávání v ochraně zdraví při epidemicky závažných situacích, a to se zapojením i rodičů dětí a mládeže
2 Budeme podporovat praktické dovednosti v oblasti přírodních věd a polytechnického vzdělávání v MŠ a ZŠ včetně volnočasových aktivit
3 Budeme podporovat mateřské školy a malotřídky v obcích, kde je to potřeba
4 Zavedeme digitalizaci výuky (např. možnost sledování žáků rodiči přímo při výuce; umožnění zdravotně handicapovaným žákům on-line studium z domova; zajistíme technické vybavení pro všechny žáky a pedagogy v dálkovém online vzdělání)
5 Budeme podporovat obory vzdělávání, které jsou poptávány trhem formou stipendijních programů
6 Významně posílíme spolupráci škol a soukromého sektoru (zapojování vybraných žáků odborných škol do řešení konkrétních úkolů firem; aktivní zapojení do výuky na odborných středních školách v kraji více odborníků z AV, JČU, VŠTE a firem; vytváření takových učebních oborů, po kterých je od firem na trhu práce zájem – technické vzdělávání).
7 Prohloubíme rozvoj spolupráce škol se zahraničím za podpory programů EU (zapojení žáků, studentů a pedagogických pracovníků v programech mobilit a spolupráce v rámci programu Erasmus+)
8 Připravíme grant pro stipendijní program pro žáky středních škol ze sociálně slabých rodin
9 Budeme podporovat programy zájmové a volnočasové činnosti dětí a mládeže, a to jak prostřednictvím sítě domů dětí a mládeže, také i prostřednictvím neziskového sektoru
10 Naší snahou je udržet bohatou síť základních uměleckých škol v kraji, nabízet nástrojovou a oborovou pestrost a z důvodu stále většíhozájmu o studium navyšovat kapacitu žáků

Garanti oblasti

RNDr. Jana Krejsová
RNDr. Jana Krejsová
vysokoškolská učitelka, zastupitelka Jihočeského kraje
RNDr. Jana Krejsová

RNDr. Jana Krejsová

vysokoškolská učitelka, zastupitelka Jihočeského kraje

Buďme sami se sebou spokojení a najděme štěstí v sobě.

PaedDR. Jan Klimeš
PaedDR. Jan Klimeš
místostarosta města Prachatice
PaedDR. Jan Klimeš

PaedDR. Jan Klimeš

místostarosta města Prachatice

Jsem rodilý jihočech s doudlebskými kořeny. Svůj volný čas věnuji chalupaření, myslivosti a vnoučatům.

Ing. Marie Náhlíková
Ing. Marie Náhlíková
zástupkyně ředitelky Střední školy a Jazykové školy Volyně, radní města Volyně
Ing. Marie Náhlíková

Ing. Marie Náhlíková

zástupkyně ředitelky Střední školy a Jazykové školy Volyně, radní města Volyně

Celý svůj profesní život jsem věnovala vzdělávání žáků na střední škole. Jsem matkou a babičkou a mám celoživotní přání a cíl  spoluvytvářet příznivé životní podmínky nyní a pro příští generace.

prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.
prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.
vysokoškolská profesorka
prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

vysokoškolská profesorka

Vždy je šance. Potíže jsou cestou k ovládání sebe sama a ke svobodě.

Jindřiška Kudrlová
Jindřiška Kudrlová
ředitelka Základní umělecké školy Písek
Jindřiška Kudrlová

Jindřiška Kudrlová

ředitelka Základní umělecké školy Písek

Mám ráda svoji práci, která mě naplňuje. Je to práce s lidmi a chtěla bych v tom pokračovat jinou formou ale se stejným nasazením.

Mgr. Miroslava Sekyrková
Mgr. Miroslava Sekyrková
středoškolský pedagog, zastupitelka města Hluboká nad Vltavou
Mgr. Miroslava Sekyrková

Mgr. Miroslava Sekyrková

středoškolský pedagog, zastupitelka města Hluboká nad Vltavou

pracuji jako učitelka na českobudějovickém gymnáziu, snažím se přistupovat ke své práci pořád se stejným nadšením jako na začátku své kariéry, podporovat své žáky v rozvíjení jejich nadání a talentu v oblasti přírodních věd, sledovat nové a úspěšné trendy metod výuky.

 

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.
PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.
proděkan pro akreditace a spolupráci s praxí
PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.

proděkan pro akreditace a spolupráci s praxí

Sociální demokracii považuji za naši tradiční, vlastně nejstarší politickou stranu s jasně deklarovaným programem. Lidi se  sociálním a demokratickým myšlením, takové podle mě naše země potřebuje v této době. Přeji proto ČSSD úspěch ve volbách, který umožní tyto principy v našem nádherném kraji dál prosazovat. 

Ing. Bc. Vítězslav Ilko
Ing. Bc. Vítězslav Ilko
ředitel základní školy
Ing. Bc. Vítězslav Ilko

Ing. Bc. Vítězslav Ilko

ředitel základní školy

Jsem rodilý Jihočech a téměř celý svůj život jsem věrný krásným Českým Budějovicím. Podporuji jihočeskou sociální demokracii, protože nejen jako pedagog, ale i jako táta od rodiny, moc dobře vnímám, co všechno se ve školství tady na jihu podařilo a jak odpovědně se k rozvoji školství přistupovalo. Držím palce …