Naše vize
Kultura

Povedlo se - Kultura

Naší vizí je další rozvoj a podpora krajských organizací spravujících movité i nemovité kulturní dědictví regionu, působících v živé kultuře, reprezentující jihočeskou kulturu v dalších krajích České republiky i v zahraničí a v neposlední řadě jsou významným prvkem budování přeshraničních kulturních vazeb. Grantová podpora podpora živé kultury v regionu.

 

zpět

Kultura

1 Zajistíme finanční stabilitu a rozvoj kulturních organizací zřizovaných Jihočeským krajem (divadla, muzea a galerie)
2 Formou grantů budeme podporovat jak soukromé, tak městy a obcemi zřizované kulturní organizace 
3 Kulturu vnímáme jako celek, proto je naší snahou rozvíjení všechny aktivity v oblastech hudby, tance, divadel, folklóru, filmu, fotografie, uměleckých a tradičních lidových řemesel, výtvarného umění a výstav
4 Finančně podpoříme obnovu kulturních památek na území kraje 
5 Drobnou sakrální architekturu (kapličky, boží muka, atd.) vnímáme jako přirozený prvek jihočeské krajiny, zasadíme se o její obnovu 
6 Podpoříme kulturní a společenské akce pořádané v Jihočeském kraji (koncerty, festivaly, atd.) 
7 Prohloubíme vzájemnou spolupráci mezi aktivitami v oblastech kultury s aktivitami v cestovním ruchu, synergii považujeme za klíčovou pro celkový rozvoj turismu v kraji  
8 Podpora edukačních a kreativních center k rozvoji vzdělanosti a tvořivosti jihočechů
9 Formou dotačních titulů či stipendií budeme podporovat pravidelná literární setkávání spisovatelů v rámci jižních Čech, jako jsou např. Zeyerovy Vodňany, Šumava Litera ve Vimperku apod,.
10 Trváme na zachování otáčivého hlediště v zahradě českokrumlovského zámku, nejlépe na stávajícím místě a budeme podporovat opravu otáčivého hlediště v Týně nad Vltavou
11 Chceme každoročně ocenit předních regionální umělce v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a literatury

Garanti oblasti

Ing. Jan Bauer
Ing. Jan Bauer
spisovatel
Ing. Jan Bauer

Ing. Jan Bauer

spisovatel

V letech 1963 – 1968 jsem absolvoval provozně ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Českých Budějovicích. V letech 1968 až 2002 jsem pracoval jako novinář, nyní jsem spisovatel na volné noze. V roce 2017 jsem získal certifikát o vytvoření českého rekordu v počtu vydaných knih.