Naše vize
Bezpečnost

Povedlo se - Bezpečnost

Jihočeský kraj, jako region po všech stránkách bezpečný, pro který je ochrana života, zdraví a majetku obyvatel i návštěvníků nejvyšší prioritou a podmínkou dalšího rozvoje. S tím souvisí do budoucna maximální podpora rozvoje a zkvalitňování zdravotnictví a všech složek integrovaného záchranného systému, tedy záchranné služby, policie a hasičů, včetně dobrovolných sborů.

 

zpět

Bezpečnost

1 Trvalou spolupráci s orgány veřejné moci zajišťující bezpečnost lidí – policií, armádou, hasiči i hygienickou službou
2 Bezpečné hranice
3 Revizi a aktualizaci krizových a epidemiologických plánů na základě současných možných typů ohrožení
4 Bezpečnost v dopravě investicemi převyšujícími 1 miliardu Kč / rok do bezpečných a kvalitních komunikací, obchvaty, dopravní značení, křižovatky, prevence
5 Zajistíme bezpečnost ve zdravotnictví a sociálních službách nastavením režimů jak proti rizikům zdravotním, epidemiologickým, tak i případným útokům fyzickým či kybernetickým
6 Naše děti a učitele ve školách technickými opatřeními budeme chránit proti případným útokům
7 Budeme pokračovat v projektech jako Ozbrojený útočník, aby se učitelé i děti naučili chovat v případě ohrožení života
8 Ve spolupráci s dodavateli vody a energií budeme podporovat zabezpečení zdrojů a dodávek těchto strategických komodit
9 Opatření pro zadržení vody v krajině jako ochrana před suchem i povodněmi
10 Likvidace kůrovce a podpora vysazování lesa jako nejdůležitějšího prvku pro zajištění příznivých klimatických podmínek

Garanti oblasti

Mgr. Ivana Stráská
Mgr. Ivana Stráská
Mgr. Ivana Stráská

Mgr. Ivana Stráská

Děkuji za Vaši podporu v krajských volbách.
Jako jedna ze zvolených zastupitelů jsem připravena řešit i Vaše problémy a dotazy.

Zastihnete mne na tomto kontaktu: straska@kraj-jihocesky.cz, 602 968 798

Mgr. Bc. Antonín Krák
Mgr. Bc. Antonín Krák
starosta města Větřní
Mgr. Bc. Antonín Krák

Mgr. Bc. Antonín Krák

starosta města Větřní

Děkuji za Vaši podporu v krajských volbách.
Jako jeden ze zvolených zastupitelů jsem připraven řešit i Vaše problémy a dotazy.

Zastihnete mne na tomto kontaktu:

krak@kraj-jihocesky.cz, 602 123 130

doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D.
doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D.
ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje
doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D.

doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D.

ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje

Už více než třicet let se spolu s kolegy poctivě snažím chránit zdraví Jihočechů. Zvlášť v posledních měsících nás to stojí hodně sil. Snad se nám to daří a bude dařit i bez roušek...

Bc. Miroslav Kadeřábek
Bc. Miroslav Kadeřábek
místostarosta města Jindřichův Hradec, hasič ve výslužbě
Bc. Miroslav Kadeřábek

Bc. Miroslav Kadeřábek

místostarosta města Jindřichův Hradec, hasič ve výslužbě

32 let jsem pracoval jako profesionální hasič v Jindřichově Hradci. Zastupoval jsem jihočeské hasiče v předsednictvu odborového svazu hasičů a posléze pracoval i jako místopředseda svazu. Jsem členem Sboru dobrovolných hasičů. Založil jsem spolek Radouňka žije. Záliby: příroda, turistika, fotografování.