Jihočeský kraj prosazuje výstavbu nových venkovních veřejných sportovišť

Výstavba nových venkovních veřejných sportovišť, pomoc při opravách a rekonstrukcích stávajících sportovišť, umožňujících aktivní sportovní vyžití mladých a pohybovou relaxaci starších generací, je cílem Ivany Stráské v rámci dalšího rozvoje Jihočeského kraje v oblasti sportu. 

Ten patří podle hejtmanky mezi základní pilíře společného cíle obyvatel regionu, kterým je spokojený život v bezpečném a zdravém kraji.

„Pohyb v jakékoli formě prospívá fyzickému a duševnímu zdraví. To potvrdí každý lékař a nezapomene dodat, že nejzdravější je pohyb venku, na čerstvém vzduchu. A v době koronavirové to platí dvojnásobně. Pohyb v přírodě je nesporně mnohem bezpečnější, než v prostředí uzavřených hal. Veřejná venkovní sportoviště s celoročním využitím jsou směrem, kterým by se měl Jihočeský kraj do budoucna ubírat v oblasti podpory dostupného sportu a aktivního odpočinku pro všechny. Pro celé rodiny, seniory i tělesně postižené,“ uvedla hejtmanka Jihočeského kraje a jednička kandidátky ČSSD pro podzimní krajské volby Ivana Stráská.

Příkladem takového univerzálně využitelného veřejného pohybového centra v přírodě je Sportovně relaxační areál v Hluboké nad Vltavou, v současnosti jeden z nejkomplexnějších sportovně relaxačních areálů v České republice. Na Hluboké tak nechybí mimo jiné ani workoutové hřiště, tedy jakási volně přístupná přírodní posilovna, určená taktéž pro občany s hendikepem.

David Šťastný

David Šťastný

„Relaxace a odpočinek v čistém a příjemném přírodním prostředí doplněném různými netradičními formami vyžití, nesmí být v žádném případě doménou určité vybrané skupiny lidí. Naopak. Musí být přístupný a dostupný široké veřejnosti,“ konstatoval v této souvislosti zakladatel Sportovně relaxačního areálu Hluboká nad Vltavou, starosta Sokola Hluboká a radní města Hluboké nad Vltavou David Šťastný.

Multifunkční sportoviště = vícezdrojové financování investic

Václav Valhoda

Václav Valhoda

„Když se odhodí zbytečná rivalita a dohady, spojí se síly a lidé se umí dohodnout, dá se ledacos vybudovat. Úspěšná realizace podobných projektů vyžaduje vícezdrojové financování a tedy ochotu různých stran se domluvit. Hlubocký areál je důkazem toho, že to jde,“ konstatoval předseda Svazku měst a obcí okresu Strakonice a místostarosta Volyně Václav Valhoda. Například na čerstvě dokončenou rekonstrukci zdejších baseballových hřišť vynaložily společně prostředky, baseballový klub, město Hluboká nad Vltavou, Jihočeský kraj a Ministerstvo školství ČR. „Ve Volyni zase staví SK Slavoj Volyně kabiny pro fotbalový a tenisový oddíl, které jsou společně financovány Ministerstvem školství ČR, městem Volyně a sportovním klubem,“ řekl Valhoda, který je také předsedou SK Slavoj Volyně a člen výkonného výboru okresního fotbalového svazu.

Pavel Ounický zastupitel a místostarosta Blatné

Pavel Ounický zastupitel a místostarosta Blatné

Hejtmanka Ivana Stráská současně upozornila na potřebu nalezení optimálního poměru podpory vrcholového sportu a takzvaného sportu pro všechny. „Veřejnou podporu klubů hrajících profesionální soutěže z rozpočtu kraje je nutné směřovat na mládež a více prostředků uvolnit také na amatérské soutěže, kde peníze na činnost a opravy sportovišť dlouhodobě chybí. Rozhodně se nesmí zapomínat na různé méně rozšířené sporty, jako je například stolní tenis, nohejbal, baseball, badminton a další. Pochopitelně ale také na seniory a tělesně postižené,“ připomněl jihočeský zastupitel a místostarosta Blatné Pavel Ounický. 

„Určitě je nutná i podpora investic a příspěvky kraje na opravy sportovišť, záleží však do jak vysokých finančních částek se můžeme pouštět. U nás pomohl příspěvek více oddílům, například na novou ČOV, opravu hřiště, oprava střechy, rekonstrukce kabin a podobně v částkách od 150 do 300 tisíc korun. Osobně podporuji nižší částky ale více klubům,“ dodal Ounický.

Miroslav Smetana ředitel Hockey clubu Tábor

Miroslav Smetana ředitel Hockey clubu Tábor

Podle ředitele Hockey clubu Tábor Miroslava Smetany by přímá podpora činnosti sportovních klubů měla logicky směřovat především k mládeži. „Bylo by určitě dobré pořádat mezi školami sportovní utkání, ať už třeba v atletice, košíkové, volejbale, fotbale, nebo třeba v hokeji, a vytvářet podmínky pro sportovní oddíly, které se mládeži věnují. Tím mám na mysli věnovat jim větší pozornost při přidělování dotací na činnost od kraje a tyto oddíly zvýhodnit,“ zdůraznil Smetana. Za jednu z účinných forem podpory sportovních aktivit seniorů či zdravotně a tělesně postižených pak označil bezplatné vstupy na sportoviště. Skvělým prvkem jsou už zmiňovaná volně přístupná workoutová hřiště. 

„Podpora sportu je jedním z důležitých prvků rozvoje Jihočeského kraje Zvýšené pozornosti se v této oblasti dostává především mládežnickému sportu, podpoře modernizace stávajících a budování nových sportovišť. A to jak v městských oblastech, tak na venkově. Klíčová je i podpora veřejných sportovních a turistických akcí zaměřených na zapojování veřejnosti do pravidelných pohybových aktivit,“ shrnul manažer Jihočeské krajské organizace České unie sportu Zdeněk Krátký.

Výkonnostní sport = vzory a motivace pro mladé sportovce

Antonín Krák

Antonín Krák

Kraj však nesmí zapomínat ani na vrcholový sport, který v současné době, podobně jako další odvětví, prožívá těžké období. Právě vrcholoví sportovci a jihočeští reprezentanti jsou totiž výrazným vzorem a motivací pro mladé začínající sportovce. „A nejen pro ně. Svým způsobem přispívají k zájmu o různé formy pohybových aktivity celé velmi široké fanouškovské základny, která zahrnuje úplně všechny věkové kategorie,“ sdělil radní Jihočeského kraje a starosta Větřní Antonín Krák.

Podporu si zaslouží také pořádání republikově nebo mezinárodně významných aktivit v oblasti sportu na území Jihočeského kraje. Jedná se především o mistrovství ČR, mistrovství Evropy, mistrovství světa, českého, evropského nebo světového poháru, případně jiné aktivity s významným mezinárodním přesahem, které přispívají k prezentaci Jihočeského kraje. „Pro tyto účely jsme vytvořili krajský dotační program, jehož prostřednictvím podporujeme jednak pořadatelství významných aktivit na území Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu i reprezentaci na mezinárodní úrovni v ČR a zahraničí. V tomto směru považuji za zcela zásadní tři klíčová slova: Věda, mládež, sport,“ dodal Krák.

Zdroj: https://sdeleni.idnes.cz/budejovice/jihocesky-kraj-prosazuje-vystavbu-novych-venkovnich-verejnych-sportovist.A200907_123754_budejovice-sdeleni_lbe