Cílem Ivany Stráské je spokojený život v jižních Čechách

Zeptáte-li se jihočeské hejtmanky Ivany Stráské, co považuje za nejdůležitější ve svém životě, s největší pravděpodobností odpoví: Spokojený život v jižních Čechách.

 

Ivana Stráská

Zeptáte-li se jihočeské hejtmanky Ivany Stráské, co považuje za nejdůležitější ve svém životě, s největší pravděpodobností odpoví: Spokojený život v jižních Čechách. Pro jeho dosažení je třeba ovšem něco udělat. S tím před více než dvaceti lety vstupovala do komunální politiky. Nyní je naplňování této vize jediným důvodem, proč se rozhodla v této práci pokračovat.

 

Miroslav JochOlga BastlováPetr JenknerIvana Stráská


„Cílem je spokojený život v jižních Čechách. Jistě. Spokojený život si každý představuje jinak. Dosažení spokojenosti všech se tak může jevit iluzorně. Vyloučíme-li z těchto úvah chápání spokojeného života jako produktu imaginárního světa reklam na bohatství, úspěch, moc a slávu, zjistíme, že tak úplně nedosažitelný není. Ke spokojenému životu toho totiž až tak moc nepotřebujeme," míní Ivana Stráská, jednička jihočeské kandidátky ČSSD pro říjnové krajské volby.
Za hlavní Stráská považuje zdraví, bezpečný domov, rodinu, práci a výhled do budoucna bez dramatických otřesů. „Přidáme-li k tomu čas na odpočinek, čisté a zdravé životní prostředí, máme už téměř vše. Je-li naše okolí slušné, empatické, poctivé a solidární, nechybí nám ke spokojenému životu už vůbec nic. A takový spokojený život má být dostupný každému. A takový chceme žít u nás doma, v Jihočeském kraji," uvedla hejtmanka.
Po dvanácti letech působení sociální demokracie v čele kraje je spokojený domov „pod střechou" a stojí na pevných základech. Jižní Čechy jsou jedním z nejlépe hospodařících krajů České republiky. Nemá dluhy a jeho rozpočet je dlouhodobě vyrovnaný. Na nejvyšší příčky v mezikrajském srovnání českých regionů ho přitom současně řadí i objem investic vynakládaných na jeho rozvoj. Podařilo se vybudovat a dále rozvíjet skvěle fungující systém zajištění zdravotní péče, který se stal vzorem i pro další regiony ČR.  Jeho nemocnice jsou oceňovány jako nejlepší v zemi. Modernizuje se dopravní infrastruktura, rozvíjí vzdělávání, životní prostředí, sport, kultura, cestovní ruch a další odvětví.


Spokojený život nelze žít v nejistotě a obavách z budoucnosti
„Základem spokojeného života je jistota, stabilita. Bezpečí ve všech jeho podobách. Bezpečí zdravotní, ekonomické, sociální i fyzické. To jsou priority, z nichž ve své vizi rozvoje zdravého a bezpečného regionu vycházíme," konstatoval radní Jihočeského kraje Miroslav Joch s tím, že pro budoucnost kraje je důležitá mimo jiné ochrana takzvaného „rodinného stříbra". Tím je unikátní příroda regionu, díky níž jsou jižní Čechy jednou z turisticky nejatraktivnějších oblastí České republiky. Významnou úlohou kraje je tak podle něho mimo jiné ochrana životního prostředí a současně aktivní podpora udržitelného rozvoje cestovního ruchu jako ekonomicky velmi významného odvětví a zaměstnavatele v regionu.
Joch v této souvislosti připomněl, že před dokončením je Koncepce rozvoje cestovního ruchu kraje pro roky 2021–2030. Tam bude mimo jiné investiční strategie, která pro následující desetiletí určí hlavní investiční priority v oblasti turismu s ohledem na potřeby obyvatele kraje.„Samozřejmě ruku v ruce s tím jde i komplexní rozvoj dopravní infrastruktury," dodal Joch.
„Nejen chlebem živ je člověk", shodují se místostarostka Tábora a zastupitelka Jihočeského kraje Olga Bastlová se starostou Borovan Petrem Jenknerem na tom, že pro spokojený život jsou důležité i další, méně hmatatelné potřeby. Například kultura a kulturní vzdělanost. „Kulturu vnímáme jako celek, proto je naší snahou rozvoj všech aktivit v oblastech hudby, tance, divadel, folklóru, filmu, fotografie, uměleckých a tradičních lidových řemesel, výtvarného umění a výstav. Za nejdůležitější proto považujeme zajištění finanční stability a rozvoj kulturních organizací zřizovaných Jihočeským krajem a podporu edukačních a kreativních center jako nástroje rozvoje vzdělanosti a tvořivosti Jihočechů. Pozornost a podporu si ovšem zaslouží i různé jak soukromé, tak městy a obcemi zřizované kulturní organizace, podobně jako významné kulturní a společenské akce pořádané v Jihočeském kraji. Přála bych si, aby si děti vážily kulturního a duchovního odkazu svého národa a všichni ti, kteří celý život pracovali, mohli žít dál aktivní, společenský a zájmový život beze strachu z osamění," zdůraznila Bastlová.

Starosta Borovan považuje za nedílnou součást podpory kultury i cestovního ruchu, obnovu kulturních památek na území kraje, včetně drobné sakrální architektury, která je přirozenou a nedílnou součástí jihočeské krajiny. „Za logické považuji především prohloubení vzájemné spolupráce mezi aktivitami v oblastech kultury s aktivitami v cestovním ruchu. Tuto synergii vnímám jako zcela základní prvek zajištění budoucího efektivního rozvoje turismu v regionu," doplnil Jenkner.