Pomoc dětem, rodičům i učitelům

Již několik let se v Táboře mluví o pomoci, která souvisí s narůstajícím počtem problémů v chování dětí a mladistvých. Je velmi snadné označit tyto děti jako problémové a nechat je bez jakékoliv pomoci. Bohužel, ne všechny děti mají možnost vyrůstat ve fungující harmonické rodině.

Příčinou mohou být i genetické faktory. Někdy úplně stačí, když se rodiče dostanou do problémů, jako je rozvod, vážná nemoc, ztráta zaměstnání. Čím dříve se projev poruchy chování u dětí zachytí, tím je větší šance na jeho zvládnutí a zabránění dalšímu selhávání dítěte v jeho životě. 

Specializované středisko pomoci takového typu zde v Táboře prozatím nebylo. 

Začali jsme proto s odborem sociálních věcí intenzivně usilovat o jeho zřízení a vyjednávat s ministerstvem školství. Ministerstvo tento záměr podpořilo a převezme i provozní finanční personální náklady střediska. Město připravilo prostory (velké poděkovaní patří spol. Bytes za zdařilé stavební úpravy!) a již nyní od nového školního roku v září by mělo táborské Středisko výchovné péče být k dispozici dětem, rodičům i školám. Ambulantní formu péče bude poskytovat potřebným (ve věku od 3-26 let) tým psychologů, etoped i sociální pracovník, důležitá je spolupráce rodičů i škol. Odhadem by služby v Táboře mohlo využít až 170 dětí ročně.

Cílem střediska bude zachytit prvotní signály problémů, poskytnout systematickou péči a předejít tak problémům vážným. Ti, kteří službu doposud potřebovali, jsme museli odkazovat na vzdálenější a časově hůře dostupné služby v ČB, nyní bude služba již k dispozici i v Táboře!

~Olga Bastlová

V Táboře bylo otevřeno Středisko výchovné péče

°°° Z iniciativy Města Tábora a jeho Odboru sociálních věcí zahájila v pondělí 14. září 2020 svoji činnost v Táboře pobočka Střediska výchovné péče (SVP) Výchovného ústavu, střední školy a školní jídelny Černovice (Kraj Vysočina).

Velkou zásluhu na zřízení pobočky mají vedoucí Odboru sociálních věcí Lucie Manková a místostarostka Olga Bastlová. Starosta Tábora Štěpán Pavlík přímo na místě poděkoval všem lidem, kteří se o vybudování pobočky zasloužili.

°°° Pobočka se nachází v městském azylovém domě pro ženy a matky s dětmi ve Vídeňské ulici čp. 2761 (tel: 604 265 773) na Sídlišti nad Lužnicí (vchod je z boční ulice Jana z Ústí). Středisko poskytuje ambulantní formou všestrannou preventivní speciálně pedagogickou péči a psychologickou pomoc dětem s rizikem či s projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji. Obyvatelé Tábora tak už nemusí dojíždět do vzdálených Českých Budějovic.

Typy problémů, se kterými může SVP pomoci, jsou následující:

° Komunikační problémy

° Vztahové problémy (s vrstevníky, s rodiči, s autoritami)

° Krize dospívání

° Zhoršení školního prospěchu

° Záškoláctví

° Útěky z domova

° Krádeže

° Kontakt s drogou, alkoholem

° Agresivita (neadekvátní řešení situací)

° Šikana (oběti, agresoři)

-> Více se dočtete zde: https://www.taborcz.eu/v-tabore-bylo-otevreno-stredisko-vychovne-pece/d-73428/p1=65695